PROJEKT

Edukacija novinara elektroničkih medija o izvještavanju o djeci i mladima

KLIJENT: Agencija za elektroničke medije

Zadatak

Agencija za elektroničke medije u bagatelnoj nabavi je tražila izvršitelja usluge edukacije novinara i urednika elektroničkih medija o izvještavanju o djeci i mladima. Time su željeli podići kvalitetu priloga i emisija koje nakladnici prijavljuju na natječaje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Izazovi

Glavni izazov bio je koncipirati pet dvodnevnih radionica tako da novinarima budu zanimljive i korisne, nudeći im participaciju, razmjenu ideja, primjere dobre prakse, praktični rad te kvalitetne edukativne sadržaje o europskom i nacionalnom medijskom i antidiskriminacijskom policy okviru. Drugi izazov odnosio se na približavanje sudionicima dvije različite politike: onoj za djecu i onoj za mlade. Konačno, trebalo je sadržajno i praktično osnažiti sudionike za izradu oglednih sinopsisa emisija o djeci i mladima u zadnjem dijelu radionice.

Pristup

Angažirali smo stručnjakinje koje najbolje mogu odgovoriti na potrebe edukacije: Moniku Pažur iz Mreže mladih Hrvatske (policy stručnjakinja), Ivanu Sučić s Hrvatskog radija (novinarka/praktičarka orijentirana na izvještavanje o mladima) te Barbaru Zlatar, vanjsku suradnicu HTV-a (novinarka/praktičarka orijentirana na izvještavanje o djeci). Dobrom suradnjom tima koncipirali smo radionice tako da dvije politike prikažemo kroz primjere i vježbe, nudeći sudionicima razumijevanje procesa stvaranja, donošenja i provedbe javnih politika kroz obrađivanje njima bliskih tema.

Rješenja

Pažur je spomenute dvije politike prikazala kroz aktualne primjere (kurikularna reforma i uvođenje građanskom odgoja u škole te socijalna politika prema mladima), čime su novinari dobili uvid u cijeli policy ciklus. Kroz vježbe analize sadržaja, jezika i aktera u odabranim primjerima te mapiranjem aktera i tema, sudionici su doprinijeli širenju popisa tema i sugovornika u prilozima te su upoznati s razlikama u pristupu emisijama o djeci i mladima te za djecu i mlade. Konačno, sudionici su, uz vodstvo stručnjakinja/praktičarki, izradili ogledne sinopsise za televizijske i radijske emisije o (za) djeci i mladima te za internetski serijal na ovu temu.

 

Rezultati

  • Na radionicama je sudjelovalo 95 novinara/ki iz 73 medija
  • Ukupna prosječna ocjena svih radionica je 4,7
  • Objavili smo publikaciju Kako izvještavati (o) djeci i mladima
  • Publikacija trajno služi novinarima kao vodič za izvještavanje (o) djeci i mladima
  • Pojedine redakcije uvrstile su publikaciju kao obavezno štivo za novinare